Main menu:

Rob Real Estate


Go to content

Nieuwbouw of renovatie
Vóór de aanschaf van een onroerend goed onderzoeken wij in samenwerking met onze advocate en bouwkundig adviseur of deze bebouwd/gerenoveerd mag worden.

Uit dit onderzoek moet blijken of het onroerend goed binnen of buiten de dorpsgrens ligt en of het is vrijgegeven door de boscommissie. Tevens kijken wij hoe de bereikbaarheid van de kavel is. Ook kijken wij hoe de afstand van elektra en wateraansluiting zijn ten opzichte van de kavel.

In deze omgeving is geen rioleringsstelsel aanwezig maar wordt er gewerkt met de zogenaamde "septictanks".

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning dient u een Griekse architect/bouwkundig adviseur in de arm te nemen. Desgewenst kunt u gebruik maken van onze architect. Deze verzorgt het uitwerken van uw plannen, vraagt de bouwvergunning aan en ziet er op toe dat de bouw uitgevoerd wordt volgens de verstrekte bouwvergunning.

Bij een renovatie is het de taak van de architect/bouwkundig adviseur om toe te zien dat de renovatie ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt zoals in de vergunning staat omschreven.


Aansprakelijkheid:

Alle genoemde informatie is met zorg samengesteld. De Griekse wetgevingen kunnen per dag veranderen, daarom kan er geen aansprakelijkheid worden gesteld naar Rob Real Estate.

Mocht u belangstelling hebben in een onroerend goed uit ons pakket dan verstrekken wij u uiteraard de actuele informatie.


Home | Info | Huizen | Kavels | Zakelijke Objecten | Links | Site Map


Copyright © Rob Real Estate. Webdesign Morada. All Rights Reserved. | info@robrealestate.eu

Back to content | Back to main menu